DANE

Przydatne

strony

www

 

ROCZNICE ABSTYNENCKIE

członków "REDUTY"

III ROCZNICA ADAMA G.

21.03.2017 R.

III ROCZNICA ADAMA S.

02.04.2017 R.

I ROCZNICA ANDRZEJA O.

29.11.2016 R.

II ROCZNICA ANDRZEJA O.

21.03.2017 R.

I ROCZNICA ANI T.

28.03.2017 R.

IV ROCZNICA MARKA Z.

05.04.2017 R.

BST "REDUTA"

Dla osób uzależnionych

Dla sprawców przemocy

Planowane wydarzenia

 Filmy

i pokazy slajdów

IV ROCZNICA ADAMA G.

21.03.2017 R.

II ROCZNICA ANI T.

10.04.2018 R.

VII ROCZNICA BOGDANA Z.

10.04.2018 R.

I ROCZNICA JANKA 

15.01.2018 R.