DANE

Przydatne

strony

www

 

ZARZĄD

 

Jacek Wolski

- prowadzenie konsultacji

w Punkcie Pierwszego Kontaktu

oraz Telefonu Zaufania

 

Aneta Gąsiewska

- prowadzenie konsultacji psychologicznych

- prowadzenie grupy wsparcia dla osób

współuzależnionych

- mgr psycholog kliniczny,

- psychoterapeuta

 

Ewelina Wójcik

- prowadzenie poradnictwa prawnego

- mgr prawa,

- aplikant radcowski.

 

Alicja Tobaszewska

- prowadzenie obsługi księgowej

T.A.A.J.s.c.

Tabaszewska Alicja, Tabaszewski Jerzy

ul. Synów Pułku 5

01-354 Warszawa

BST "REDUTA"

Dla osób uzależnionych

Dla sprawców przemocy

Filmy i pokazy slajdów

Planowane wydarzenia