DANE

Przydatne

strony

www

 

 

Zadanie publiczne:

 

"Zapewnienie pomocy osobom stosującym przemoc

w rodzinie, podejrzanym o stosowanie przemocy

oraz przejawiającym skłonności do zachowań agresywnych

w formie realizacji programów z zakresu przeciwdziałania

uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy w rodzinie"

 

Tytuł zadania:

 

"Zamknij oczy,

zatrzymaj karuzelę przeMOCY"

 

w terminie od 21.02.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

   Szczegółowa     oferta

Zakładane cele realizacji zadania

Grupa wsparcia edukacyjno - korekcyjna

 Sesje indywidualne  z terapeutą

FORMULARZ

BST "REDUTA"

Dla osób uzależnionych

Filmy i pokazy slajdów

Planowane wydarzenia