DANE

Przydatne

strony

www

 

BST "REDUTA"

Dla osób uzależnionych

Dla sprawców przemocy

Filmy i pokazy slajdów

Planowane wydarzenia

Zakładane cele realizacji zadania

Grupa wsparcio korekcyjno - edukacyjna

 Sesje indywidualne  z terapeutą