DANE

Przydatne

strony

www

 

 

Sesje indywidualne dla sprawców przemocy.

 

 

Indywidualne spotkania, których celem jest doraźna pomoc osobom będącym w sytuacjach zwłaszcza kryzysowych oraz przepracowanie bieżących problemów wnoszonych na spotkanie przez uczestnika projektu.

Konsultacje indywidualne stanowią bardzo ważną część pracy gdyż pomagają przepracować indywidualne skłonności do zachowań aspołecznych, popracować nad deficytami oraz trwale utrwalonymi mechanizmami zachowań.

BST "REDUTA"

Dla osób uzależnionych

Dla sprawców przemocy

Filmy i pokazy slajdów

Planowane wydarzenia

   Szczegółowa     oferta

Zakładane cele realizacji zadania

Grupa wsparcia 

korekcyjno - 

edukacyjna