DANE

Przydatne

strony

www

 

 

 

Grupa wsparcia korekcyjno - edukacyjna

dla sprawców przemocy.

 

Uczestnicy grupy wsparcia będą mieli możliwość podzielenia się z innymi uczestnikami swoimi doświadczeniami związanymi z problemem agresji i przemocy, będą mogli usłyszeć informacje zwrotne od osób z podobnymi doświadczeniami w tym aspekcie. Stworzy to możliwość głębszego wglądu w siebie, identyfikacji problemów, możliwość wsparcia w szukaniu sposobów radzenia sobie w sytuacji konfliktowej.

Podczas spotkań poruszone zastaną następujące zagadnienia:

- społeczno - kulturowych źródeł i okoliczności przemocy domowej (w tym mity i stereotypy nt. przemocy, agresji, płci i tradycyjnych ról płci),

- rozróżnienia zjawiska przemocy od uczucia złości,

- problemu władzy i kontroli w relacjach międzyludzkich,

- komunikacji interpersonalnej i potencjalne zniekształcenia w komunikacji,

- promocji pozytywnych standardów i wartości

- zaburzenia życia rodzinnego spowodowane uzależnieniami,

- wpływu przemocy domowej na zachowanie i psychikę dzieci,

- wychowania bez przemocy,

- ćwiczenia praktyczne i eksperymenty behawioralne- dostarczające korektywnych doświadczeń osobistych, zmieniających zachowania i postawy oraz rozwijające umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia.

 


Warsztaty psychologiczne i korekcyjno - edukacyjne.

 

Podstawowym celem warsztatów jest dostarczenie wiedzy i stworzenie okazji do poznania siebie oraz zmiany form myślenia i reagowania.

Tematyka zajęć:

  1. Przemoc- definicja, formy przemocy, cykle przemocy.
  2. Agresja i jej rola w życiu człowieka.
  3. Złość - rola złości w życiu człowieka.
  4. Rozpoznawanie złości w sferze emocjonalnej i mentalnej.
  5. Pozytywne i negatywne skutki, sposoby radzenia sobie ze złością, zniekształcone sposoby wyrażania złości.
  6. Źródła złości i analiza złości jako uczucia wtórnego do innych przeżywanych uczuć. Emocje - jak je przeżywać i wyrażać w konstruktywny sposób?
  1. Samokontrola i sposoby radzenia sobie ze złością, zapoznanie z techniką "stop-przerwa".
  1. Czy można odbudować relację?
  2. Elementy integrujące: szacunek, wsparcie, zaufanie, szczerość, odpowiedzialność, partnerstwo, negocjacje, sprawiedliwość.

10. Rodzina jako wspólnota. Cechy zdrowej rodziny i rodziny dysfunkcjonalnej.

11. Zasady sprawiedliwej kłótni i negocjacji.

12. Trening zachowań asertywnych.

13. Wychowanie bez przemocy. Co znaczy "kochać i wymagać"

14. Jak stawiać granice dziecku? Czy karać? Co w zamian?

15. Jak budować bliskość w relacji z dzieckiem?

16. Trudne aspekty rodzicielstwa.

17. Podsumowanie i zakończenie programu.

Każde warsztaty będą zakończone relaksacją lub zabawą terapeutyczną.

 

Relaksacja

Na zakończenie warsztatów prowadzący zawsze przeprowadza relaksację. Daje ona możliwość odwentylowania"nieprzyjemnych emocji, które pojawiają się, w związku z poruszaną na zajęciach tematyką.Blok pracy na uczuciach przywołuje w uczestnikach, min. wspomnienia z dzieciństwa, nie zawsze pełnego miłości i poczucia bezpieczeństwa.

Są to bardzo trudne tematy, wymagają domknięcia i uwolnienia nieprzyjemnych uczuć. 

Temu m.in służy relaksacja. 

Daje możliwość psychicznego wyciszenia i odprężenia. Przeprowadzanie relaksacji na krzesłach w pozycji siedzącej nie daje komfortu i nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Wskazane jest wykorzystywanie mat relaksacyjnych (karimaty).

 

BST "REDUTA"

Dla osób uzależnionych

Dla sprawców przemocy

Filmy i pokazy slajdów

Planowane wydarzenia

   Szczegółowa     oferta

Zakładane cele realizacji zadania

 Sesje indywidualne  z terapeutą