DANE

Przydatne

strony

www

 

BST "REDUTA"

Tadeusz Stadnik

Prezes Zarządu,

administrator strony www.bstreduta.waw.pl

STATUT

Zbigniew Janicki

Wiceprezes Zarządu

 

Elżbieta Jeziorkowska
Skarbnik Zarządu

Wioletta Abramczyk

Sekretarz Zarządu 

 

Leszek Kotliński

Członek Zarządu

Dla osób uzależnionych

ZAJĘCIA

Dla sprawców przemocy

Filmy i pokazy slajdów

KADRA

Planowane wydarzenia